Ingilrutit

Ingilrutit havauhiit uunaqutinut, qingarnullu, imautiniklu uunaqutinut ingilratjuhiit nakuruttiqtauvaktut nutaannguqtirigaangamik nutaanut, qulliqtuqpallaaqnaittunik aajjikkutavyangnik atuqtauhuiqvia tikittiiplugu. Nutaannguqtiriyaqqut utuqqat, ihuaqutaunngittut anurihiutit, pakpautit, uunaqutit, ahiniklu aajjikkutavyainik ingilrutinik Kavamatkut ikluqpautainit ihuaqhivalliayaamik ikayuutait. Amihuiqtuqhutik, hapkunuuna nutaannguqtiqtakkut ikluqpautivut ikiniqhakkut aulapkaiyaamik qulliqtuqpallaaqtailiplutik aulapkaiplugit, ihuaqhaiplugilluuniit, iluaniittut avatinut qanurininganiit. Uqauhikkut ahiagut, pinahuaqhimayugut aajjikkutanik, angitqiyaanikluuniit, ikluqpautivut ingilrutighainik, kihimi qulliqtuqpallaaqtailipluta!

Aallatqiinguyut Kayumingniit Munaqhitiit

Ingilrutinik Himmiqtuiyut

Ungavaqtaqtut Angmautinut Puughat

Uunaqutiqarvingmik Himmiqtuiyut