Kivalliq

Mighaagut Atuttiarniq: Kivalliq

Atuttiarniq havaangit havaanguyuq iniqtauvalliayuq Kivalliq Aviktuqhimaniani tamaat Auyamit 2018-mit. Atuttiarniq Kivalliqmi akighalik $24 milian-taalamik ilauplutik 34-nguyut kavamatkut ikluqpautait hiamitihimayut 7-nit Kivalliqmi nunallaarnit. Havaaghanit ihumagilluaqpagait qulliqtuqpallaaqtailiniq ikluqpangnit, naahuriyauyuqlu taimaa akighilaarutauniaqtuq ukiuq tamaat qulliqtuqtunik taimaa $2 milian-taalamik (20%) ukiumilu Uqquuhivalliayumi Kaassiliit tipiinik taimaa 1,600 tonnes-mik eCO2-mik.

1,600 Tonnes-nik eCO2-mik

Ukiuq tamaat Uqquuhivalliayumi kaassiliit tipainik ikighilaarahuat (Tonnes-nik Aajjikkutavyaat paurnit tipiit).

$2.3 Millian

Ukiuq tamaat akiliqtailiyat.

$24.4 Milian

Naallugit havaaghanut akiliqhimayut.

Nunallaarnut Nunauyaq

Pulaaqlugit kitukiat nayugait nunauyaqmi naunaittiariamik Atuttiarnium havaanginnik tamangnit nunallaarnit.

Atuttiarniq Kivalliq Nanminilingnut Havaaghat

Supply, Installation, and Specialized Consulting opportunities are available as part of Atuttiarniq. Click on any of the following Opportunity Links to Register and access procurement documents on NunavutTenders.ca.